راهنمای ساخت سردخانه

ساخت سرد خانه

راهنمای ساخت سردخانه سردخانه چیست ؟سرد خانه ها سازه هایی هستند که به صورت دائمی یا موقتی ساخته میشود ومیتوان آن هارا مانند یک یخچال بزرگ تصور کرد که برودت هوا را برای اهداف مختلف ایجاد میکند .سرد خانه ها در زمینه های مختلفی کاربرد دارند  معمولا سرد خانه ها برای نگه داری انواع مواد […]