هرآنچه باید در مورد عایق بندی ساختمان بدانید

عایق بندی ساختمان

امروزه بحث صرفه جویی در انرژی بسیار مهم است عایق بندی یا عایق بندی ساختمان ها جهت حفظ محیط زیستی و آسودگی بیشتر است . درسال های اخیر با رشد صنعت ساختمان سازی و روند رو به رشد سوخت های فسیلی صرفه جویی در منابع انرژی اهمیت زیادی پیدا کرده است . یکی از راه […]