کاربرد ساندویچ پانل کلین روم در ساخت اتاق تمیز

ساندویچ پنل کلین روم

استفاده ساندویچ پانل کلین روم در اتاق تمیز کلین روم به محیط و محلی گفته می شود که کمترین ذرات زیست محیطی و آلاینده ها را دارد به صورتی که قابل مقایسه با  آلاینده های موجود در یک فضای بسته معمولی نیست. بطور کلی طراحی کلین روم دارای مشخصه های مخصوص خود می باشد و […]