ساندویچ پانل کلین رومی

ساندویچ پانل کلین رومی گاهی در صنعت، لازم به محیط هایی است که آلاینده‌هایی مثل میکروب‌های موجود در هوا، گرد و غبار و بخارات شیمیایی در آن وجود نداشته باشد. زیرا وجود کوچکترین ذرات نیز می تواند بر روی نتایج و روند تولید اثر بگذارد. از این رو جهت پوشش سقف و دیواره آنها نیاز […]