گروه صنعتی مدرن پانل

گروه صنعتی مدرن پانل

صفحه اصلی

"Time For Innovation, Modern Panel For Innovation Chasers"

محصولات ساندویچ پانل

پروژه های اجرایی ساندویچ پانل

مشتریان مدرن پنل

معرفی ساندویچ پانل

ساندویچ پانل ها از چسباندن و یا اصطلاحاً لمینت کردن صفحات تقویت شده بر روی هسته ای با ساختار فوم فشرده شده ، چوب بالسا و یا شانه زنبوری تشکیل شده است.  استفاده از ساندویچ پانل ها هر روزه بیشتر و بیشتر در سازه های مختلف مهندسی مانند هواپیماها رایج می شوند.
در مقایسه با صفحات فلزی یا ترکیب های لمینتی ، ساندویچ پانل ها دارای ساختارهای با ویژگی های خیلی جالب مانند ظرفیت جذب بالای انرژی ، قابلیت انعطاف، استحکام و پایداری بهبود یافته ای است.یک ساندویچ پانل عبارت است از یک هسته پر از منفذ با چگالی کم ، به طور مثال فوم و دو ورقه آهنی یا لمینتی.

مطالعه بیشتر

مشاوره لازم دارید؟ به ما پیام بدید